کتاب ذهن نا آرام،آموزش کنترل فشار روانی

نام نویسنده:هادی بیگدلی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:106
حجم:377KB
کتاب ذهن نا آرام،آموزش کنترل فشار روانی

قسمتی از فهرست این کتاب:

نزاع و کشمکش ذهنی

ذهن بیمار

فکر-توجه-مراقبه

زندگانی چندلایه

پندار نیک-گفتار نیک

بی قراری

نیت

شکست دل

درد و رنج مال همه است

و…