دانلود کتاب آموزش قدم به قدم زبان فرانسوی

زبان:پارسی
تعداد صفحه:67
قالب:PDF
حجم:677 KB
دانلود کتاب آموزش قدم به قدم زبان فرانسوی

زبان فرانسوی , پس از زبا نهای اسپانیایی و پرتغالی سومین زبان پرگویش و از خانواد ٴ ه زبا نهای رومی است . جمعا حدود ۱۲۸ میلیون نفر به این زبان صحبت میکنند اما تنها ۶۷ میلیون نفر آنان گویش وران مادری این زبان هستند . با این حساب از …