دانلود کتاب آمریکا و معمای ایران

نام نویسنده:علی حافظیه
زبان:پارسی
تعداد صفحه:312
حجم:1.78MB
دانلود کتاب آمریکا و معمای ایران

این کتاب تحلیلی است پیرامون جنگ سرد بین ایران و آمریکا.

بخشی از فهرست این کتاب:

اهمیت خاورمیانه

آمریکا

مسئله عراق

مسئله ایران

آماده سازی بستر مناسب

فریب استراتژیک

عملیات نظامی