دانلود کتاب مبانی بیولوژی گیاهی

نام نویسنده:ک-ار-استرن
مترجم:هرمزدیار کیان مهر
زبان:پارسی
قالب:PDF
حجم:14.75 MB
دانلود کتاب مبانی بیولوژی گیاهی

دانلود کتاب مبانی بیولوژی گیاهی نوشتۀ ک-ار-استرن که چاپ پنجم آن اینک ترجمه شده با سبکی خاص و بسیار جالب توجه موضوعات را ارایه نموده و دارای مجموعه اطلاعات ارزشمندی است که فراهم نمودن آنها کار ساده ای نمی باشد . به نظر من سرفصلهای بیولوژی گیاهی را به طور کامل پوشش داده است . […]