دانلود کتاب تاریخچه هنر مفهومی و هنرمندان آن

نام نویسنده:میثم حاتمی رامشه
زبان:پارسی
تعداد صفحه:84
قالب:PDF
حجم:2 MB
دانلود کتاب تاریخچه هنر مفهومی و هنرمندان آن

دانلود کتاب تاریخچه هنر مفهومی و هنرمندان آن   مقدمه :   نحوه ای از ارایه اثر هنری معاصر Conceptual Art « هنر مفهومی » است که در آن اندیشه و مفهوم خاصی که معمولاً فردی، پیچیده و کلی است به صورت انتزاعی و غیر قاعده مند و بر اساس نفی زیبایی شناسی شکل به وجود می آید. […]