دانلود کتاب مبانی برق

نام نویسنده:آموزش و پرورش
زبان:پارسی
تعداد صفحه:126
قالب:PDF
حجم:3.90 MB
دانلود کتاب مبانی برق

یکی از شاخص های پیشرفت صنعتی ، تربیت نیروی انسانی متخصص در رده های مختلف فنی است . هر کشوری که بتواند هم زمان با رشد صنعتی و تکنیکی ، نیروی فنی مورد نیاز خود را نیز تربیت کند . موفقیت بیش تری کسب خواهد کرد.   فصل اول : الکتریسیته ساکن فصل دوم : […]