دانلود کتاب اجزای ماشین فنی و حرفه ای

نام نویسنده:آموزش و پرورش
زبان:پارسی
تعداد صفحه:214
قالب:PDF
حجم:6.84 MB
دانلود کتاب اجزای ماشین فنی و حرفه ای

ماشین و دستگاه های مختلف صنعتی و علمی و اکثر وسایل صنعتی مورد نیاز زندگی از اجزاء و مکانیسم های متفاوتی تشکیل شده اند هر یک از اجزاء ماشین شکل مخصوص به خود و با پیروی از یک یا چند قانون ساده فیزیکی و کار خاصی در یک قسمت از ماشین بر عهده دارند . […]