دانلود کتاب الگوریتم های ژنتیک

نام نویسنده:مصطفی عباسی کیا
زبان:پارسی
تعداد صفحه:108
قالب:PDF
حجم:4.79 MB
دانلود کتاب الگوریتم های ژنتیک

الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm – GA) تکنیک جستجویی در علم رایانه برای یافتن راه‌حل تقریبی برای بهینه‌سازی و مسائل جستجو است. الگوریتم ژنتیک نوع خاصی از الگوریتمهای تکامل است که از تکنیکهای زیست‌شناسی فرگشتی مانند وراثت و جهش استفاده می‌کند …