دانلود کتاب چگونه معمارانه طراحی کنیم جلد ۱

نام نویسنده:احسان طائفه
زبان:پارسی
تعداد صفحه:358
قالب:JPG
حجم:68 MB
دانلود کتاب چگونه معمارانه طراحی کنیم جلد ۱

مقدمه   انسان برای ارتباط برقرار کردن و انتقال مفاهیم مورد نظر خود از بیان های مختلفی استفاده می کند. رایج ترین بیان ها زبان و تکلم است که برای ارتباط حضوری و مستقیم به کار می رود . انسان عوامل دیگری را نیز برای بیان مفصود خود بکار می گیرد. هنر بیانی است که […]