دانلود کتاب چگونه خطای دید بسازیم؟

نام نویسنده:ا.ریچارد چرچیل
مترجم:علیرضا توکلی صابری
زبان:پارسی
تعداد صفحه:64
قالب:PDF
حجم:2.36 MB
دانلود کتاب چگونه خطای دید بسازیم؟

خطای دید یعنی چیزی که با آن چه که در واقع به نظر می رسد تفاوت دارد. بعضی از خطاهای دید، مانند آنهایی که در این کتاب آمده است، به نظر می رسند که چیز دیگری هستند چون حرکت می کنند. بعضی از خطاهای دید در اثر دیدن با دو چشم پدید می آیند. بعضی […]