دانلود کتاب تفاوت های زنان و مردان

نام نویسنده:فاطمه شعیبی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:49
قالب:PDF
حجم:584 KB
دانلود کتاب تفاوت های زنان و مردان

یکی از شگفتی های آفرینش ، وجود تفاوت ها بین زنان و مردان است . علاوه بر تفاوت های فردی بین انسان ها به طور کلی ، بین زن و مرد نیز به طور اخص تفاوت های بارز چشمگیری از نظر جسمانی و روانی وجود دارد و همین امر توجه متخصصین و صاحب نظران را […]