دانلود کتاب زمین شناسی ایران از آقا نباتی

نام نویسنده:آقا نباتی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:707
قالب:PDF
حجم:15.6 MB
دانلود کتاب زمین شناسی ایران از آقا نباتی

زمین شناسی ایران ، این باور وجود دارد که سرزمین ایران در بخش میانی کوهزاد آلپ – هیمالیا است ، که از باختر اروپا آغاز و پس از گذر از ترکیه ، ایران ، افغانستان ، تا تبت و شاید تا نزدیکی های برمه و اندونزی ادامه دارد . جایگاه زمین شناسی ویژه این کوه ها در فصل مشترک دو قاره ی اوراسیا و گندوانا سبب شده تا درباره ی چگونگی پیدایش این نوار چین خورده دو انگاره ی بزرگ ناودیس تتیس و زمین ساخت ورقی مورد بحث باشد . بررسی دو انگاره ی یاد شده و گفتمان در این زمینه می تواند در بیان جایگاه زمین شناسی ایران کارساز باشد .