دانلود کتاب پدر مادر ما متهمیم

نام نویسنده:دکتر علی شریعتی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:30
قالب:PDF
حجم:285 KB
دانلود کتاب پدر مادر ما متهمیم

خواهش می کنم اگر در سخن تند من، در انتقادهاى زننده و تیز و صریح من، تلخى یى وجود دارد، این تلخى را بر من ببخشید، اگر معتقدید و مى بینید که در آن حقیقتى هست. زیرا مصلحت گویى خوشایند است و فریب دادن و دروغ بافتن و تایید و تعریف کردن شیرین، اما حقیقت […]