دانلود پایان نامه ارزیابی اثرات رنگ بر حافظه دانش آموزان دبستانی

زبان : پارسی
تعداد صفحه : 125
قالب : doc
حجم : 635 KB
دانلود پایان نامه ارزیابی اثرات رنگ بر حافظه دانش آموزان دبستانی

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی ارزیابی اثرات رنگ بر حافظه دانش آموزان دبستانی   چکیده:   در پژوهش حاضر تأثیر رنگ بر حافظه کودکان اول دبستان مورد آزمون قرار گرفته است. جامعه آماری و تعداد دانش آموزان، آزمون شده ۴۲ نفر می باشند که با استفاده از روش دو گروه مستقل و تصادفی مورد سنجش […]