دانلود وصیت نامه امام خمینی ره

نام نویسنده:امام خمینی ره
زبان:پارسی
تعداد صفحه:63
حجم:459KB
دانلود وصیت نامه امام خمینی ره

بسمه تعالی

این وصیتنامه را پس از مرگ من احمد خمینی برای مردم بخواند. و در صورت عذر ، رئیس محترم جمهور یا رئیس محترم شورای اسلامی یا رئیس محترم دیوان عالی کشور، این زحمت را بپذیرند. و در صورت عذر، یکی از فقهای محترم نگهبان این زحمت را قبول نماید.

روح الله الموسوی الخمینی