دانلود کتاب هنر عشق ورزیدن اریک فروم

نام نویسنده:اریک فروم
مترجم:پوری سلطانی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:21
حجم:766 KB
دانلود کتاب هنر عشق ورزیدن اریک فروم

دربارۀ کتاب اریک فروم در کتاب درخشانش با عنوان هنر عشق ورزیدن می‌نویسد: عشق با دو چیز شناخته می‌شود: عمق ارتباط متقابل و شادی. و در ادامه تبیین می‌کند که هر گاه رابطه یا حسی را دیدیم که از این دو خالی است، نام عشق را باید از آن باز پس بگیریم. باز هم بحث […]