دانلود کتاب داستان دیوار

نام نویسنده:هادی نعمتی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:115
قالب:PDF
حجم:593 KB
دانلود کتاب داستان دیوار

سکوتی در سیاهی شب های انزوایم طنین انداخته است، سکوتی به وسعت تمام آرزوهایم، تمام آرزوهایی که بر باد رفت و امروز جز کوهی از حسرت چیزی برایم باقی نمانده است، تا این سکوت را با آن در هم شکنم و دنیایی از نو …