دانلود کتاب طرح خاورمیانه بزرگ

نام نویسنده:روح الله جمعه ای
زبان:پارسی
تعداد صفحه:247
قالب:PDF
حجم:0.98 MB
دانلود کتاب طرح خاورمیانه بزرگ

منطقه خاورمیانه به دلیل اهمیت ژئوپلتیک ویژه خود طی دوران های گذشته همواره کانون توجه دول بیگانه و قدرت های استعماری قرار داشته است. امروزه این ناحیه به واسطه موقعیت استراتژیکی و …