دانلود کتاب بازرگانی بین الملل

نام نویسنده:محمد حقيقی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:243
قالب:PDF
حجم:1.77 MB
دانلود کتاب بازرگانی بین الملل

با توجه به پیشرفت فنی و اقتصادی بویژه توسعه روزافزون ارتباطات همواره بر حجم مبادلات جهانی افزوده شده و تجارت بین المللی مدرنتر از گذشته ادامه یافت. همراه با پیشرفت علم اقتصاد مباحث تجارت بین الملل نیز تکامل یافته و در متون دانشگاهی جایگاه مهمی یافته است.   فهرست کتاب   فصل اول : دیدگاها […]