دانلود کتاب زندگی کوتاه است

نام نویسنده:یوستین گوردر - مترجم : گلی امامی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:61
قالب:PDF
حجم:630 KB
دانلود کتاب زندگی کوتاه است

دانلود کتاب زندگی کوتاه است – یوستین گوردر نویسنده ی مشهور نروژی و خالق آثار جاودانه ای چون راز فال ورق و دنیای سوفی در رشته های الهیات ، ادبیات و فلسفه به تحصیل پرداخته است. تخصص او ساده کردن فلسفه و تشریح آراء حکما و فیلسوفان بزرگ تاریخ بشر است. “زندگی کوتاه است” ترجمه نامه […]