دانلود کتاب ارزیابی طرحهای اقتصادی

نام نویسنده:داوود مجیدیان
زبان:پارسی
تعداد صفحه:209
قالب:PDF
حجم:1.18 MB
دانلود کتاب ارزیابی طرحهای اقتصادی

دانلود کتاب ارزیابی طرحهای اقتصادی – دو قاعده ی تجربی برای نوشتن طرح وجود دارد: اول اینکه هر اطلاعاتی که سرمایه گذار و یا تهیه کننده خواسته ارائه دهید و دوم اینکه آن را متناسب با موارد مورد نیاز و توجه آنها بنویسید. ببینید سرمایه گذار یا تهیه کننده دنبال چه چیز خاصی است، چه چیزی […]