دانلود کتاب ویس و رامین

نام نویسنده:فخرالدین اسعد گرگانی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:596
قالب:PDF
حجم:11.68 MB
دانلود کتاب ویس و رامین

کتاب ویس و رامین نوشتۀ فخرالدین اسعد گرگانی که شامل ۵۹۶ صفحه می باشد . منظومه ویس و رامین از شاهکارهای ادب فارسی و سروده فخرالدین اسعد گرگانی شاعر قرن پنجم هجری است .