دانلود مقاله ارزیابی مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای دولتی

زبان:پارسی
تعداد صفحه:30
قالب:doc
حجم:95 KB
دانلود مقاله ارزیابی مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای دولتی

ارزیابی مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای دولتی   چکیده :   این تحقیق  کاربرد مدیریت کیفیت جامع را در سازمانهای بخش دولتی مورد بررسی قرار می دهد . ارزیابی ویژگیهای عملی این سازمانها درباره ده بعد مدیریت کیفیت جامع (مثل روابط عرضه کننده و مدیریت نیروی کار ) توسط نویسندگان ویا بکار گیری ادبیات دانشگاهی […]