دانلود کتاب ایران در دوران مصدق

نام نویسنده:پروفسور سپهر ذبیح
زبان:پارسی
تعداد صفحه:286
قالب:PDF
حجم:6.86 MB
دانلود کتاب ایران در دوران مصدق

می دانیم که ایران در دوران حکومت دکتر مصدق ، شاهد یک برهۀ دو ساله از فرایند های سیاسی و اقتصادی چشمگیر ، خیز انقلابی ، بیداری مردم ، اوج فعالیتهای سیاسی به وسیلۀ گروههای سیاسی و اجتماعی مختلف – حاصل کلام – عصری سرنوشت ساز در تاریخ معاصر ایران بود . صعود مصدق بر […]