دانلود کتاب مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمان (نشریه ۵۵)

نام نویسنده:معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
زبان:پارسی
تعداد صفحه:810
قالب:PDF
حجم:7.29 MB
دانلود کتاب مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمان (نشریه ۵۵)

دانلود کتاب مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمان (نشریه ۵۵) – بهره گیری از ضوابط و استانداردهای فنی در تمامی مراحل طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری طرحهای عمرانی با رویکرد کاهش هزینه و زمان و ارتقای کیفیت ، از اهمیتی ویژه برخوردار بوده و در نظام فنی اجرایی کشور ، مورد تاکید جدی قرار گرفته […]