دانلود کتاب مدیریت دانش

نام نویسنده:گروه مدیریت دانش
زبان:پارسی
تعداد صفحه:26
قالب:PDF
حجم:579 KB
دانلود کتاب مدیریت دانش

دانلود کتاب مدیریت دانش – انسان تاکنون دو دوره اقتصادی را پشت سر گذاشته است . زمانی اقتصاد بشری مبتنی بر کشاورزی بود . پس از آن با ابزارگرایی و آشنایی با اعجازی که علوم مکانیک و سپس برق ایجاد نمود ، دوره اقتصادی صنعتی پایه گذاری شد . در این دوره ها زمین و […]