دانلود کتاب تاریخ بیهقی

نام نویسنده:محمد بن حسین بیهقی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:815
قالب:PDF
حجم:12.6 MB
دانلود کتاب تاریخ بیهقی

دانلود کتاب تاریخ بیهقی – تاریخ بیهقی را علی‌اکبر فیاض – بنیانگذار دانشکدهٔ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد- پس از ۲۵ سال پژوهش و مطالعه، تصحیح کرد و توسط دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی انتشار یافت و به نحو بی سابقه‌ای مورد توجه صاحب نظران قرار گرفت. به طوریکه در مدت بسیار […]