دانلود کتاب اصول متالورژِی فیزیکی

نام نویسنده:Robert E. , Reed-Hill , Reza Abbaschian
زبان:English
تعداد صفحه:470
قالب:PDF
حجم:31.3 MB
دانلود کتاب اصول متالورژِی فیزیکی

مبحث متالورژی فیزیکی یا متالورژی ساختاری به توضیح اصول پدیده‌های متالورژیکی، شناسایی ترکیب‌ها، روش‌های تولید و خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی محصولات حاصل از متالورژی می‌پردازد.   نکته : زبان کتاب انگلبسی میباشد .