دانلود کتاب مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۲

نام نویسنده:دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان
زبان:پارسی
تعداد صفحه:121
قالب:PDF
حجم:3.29 MB
دانلود کتاب مقررات ملی ساختمان مبحث ۱۲

این کتاب شامل حداقل ظوابط و مقررات تامین ایمنی و بهداشت عمومی در هنگام اجرای عملیات ساختمانی بوده و در پانزده فصل بشرح ذیل می باشد .   ۱-۱۲- کلیات   ۱- هدف ۲- دامنه کاربرد ۳- تعاریف کلی و واژه ها ۴- اجازه های مخصوص (مجوزهای خاص) ۵- مسّولیت ایمنی   ۲-۱۲- ایمنی عمومی […]