دانلود ماهنامه دنیای گرافیک – شماره هشتم

نام نویسنده:ماهنامه دنیای گرافیک
زبان:پارسی
قالب:PDF
حجم:22.2 MB
دانلود ماهنامه دنیای گرافیک – شماره هشتم

عناوین ماهنامه دنیای گرافیک شماره ۸:
– آموزش ساخت پوستر شاهزاده جنگجو
– آموزش ساخت کامپیوتر مک در ایلستریتور
– و …