دانلود کتاب ستاره ی جاویدان

نام نویسنده:جمال فرجی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:40
قالب:PDF
حجم:1.36 MB
دانلود کتاب ستاره ی جاویدان

کتاب ستاره جاویدان کتابی است که شما را متحول میکند. خیلی کتاب خوبی است پیشنهاد میکنم که دانلود کنید و درس بگیرد از گذشته.
این کتاب به زندگانی لطفعلی و زندیه و جنایات قاجاریان و درس هایی که از لطفعلی میتوان گرفت را به ما آموزش میدهد.