دانلود کتاب کنترل خطی پارسه

نام نویسنده:محمد رضا جاهد مطلق
زبان:پارسی
تعداد صفحه:91
قالب:PDF
حجم:27.3 MB
دانلود کتاب کنترل خطی پارسه

درس کنترل خطی یکی از دروس مهندسی است که گرایش های مختلف از قبیل مهندسی برق ، مهندسی مکانیک ، مهندسی شیمی و مهندسی کامپیوتر باید مورد مطالعه قرار دهند . این امر به دلیل ماهیت این درس است که میخواهد برای هر سیستمی یک خروجی مطلوب از طریق طراحی کنترل داشته باشد ، بنابراین […]