دانلود کتاب جداول و استانداردهای طراحی و ماشین سازی

نام نویسنده:ulrich fisher , m.heinzler , r.kilgus - مترجم : عبدا... ولی نژاد
زبان:پارسی
تعداد صفحه:419
قالب:PDF
حجم:94.0 MB
دانلود کتاب جداول و استانداردهای طراحی و ماشین سازی

دانلود کتاب جداول و استانداردهای طراحی و ماشین سازی ترجمه عبدا… ولی نژاد که شامل ۶ فصل با حجم ۹۴ MB میباشد .