دانلود کتاب لاک صورتی

نام نویسنده:جلال آل احمد
زبان:پارسی
تعداد صفحه:8
قالب:PDF
حجم:281 KB
دانلود کتاب لاک صورتی

دانلود کتاب لاک صورتی – بیش از سه روز نتواسنتند امام زاه قاسم بمانند . هاجر صبح روز چهارم ، دوباره بغچه خود را بست ، و گیوه نوی را که وقتی می خواستند به این ییلاق سه روزه بیاییند ، به چهار تومان و نیم از بازار خریده بود ، ور کشید و با […]