دانلود کتاب رمان آناکارنینا جلد ۱ و ۲

نام نویسنده:منوچهر بیگدلی خمسه
زبان:پارسی
تعداد صفحه:640
قالب:PDF
حجم:10.6 MB
دانلود کتاب رمان آناکارنینا جلد ۱ و ۲

همه خانواده های خوشبخت به هم شبیه هستند ، اما تیره بختی یک خانواده بدبخت مخصوص به خود است.
در خانه ابلانسکی همه چیز وارونه شده بود . زن خانه به سر و سرّ شوهرش با معلمه سابق فرانسوی شان پی برده و اعلام کرده بود که …