دانلود کتاب قصه های کوتاه برای بچه های ریش دار

نام نویسنده:محمد علی جمال زاده
زبان:پارسی
تعداد صفحه:330
قالب:PDF
حجم:3.57 MB
دانلود کتاب قصه های کوتاه برای بچه های ریش دار

سید محمد علی جمالزاده را پایه گذار داستان نویسی جدید فارسی و ندا دهنده ی تجدید حیات نثر فارسی شمرده اند. عموم کسانی که درباره ی نثر فارسی معاصر و داستان نویسی جدید فارسی بحث کرده اند جمال زاده را پیشرو این طریق شمرده و از سهم بزرگ او در این کار یاد نموده اند. […]