دانلود کتاب قزلباشان در ایران

نام نویسنده:امیرحسین خنجی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:354
حجم:1.95 MB
دانلود کتاب قزلباشان در ایران

قزلباش کنفدراسیونی از ایل‌های شمال باختری فلات ایران در خاور ترکیه امروزی که پیروان طریقت صفوی بودند و شاه اسماعیل یکم به یاری آنها سلسله صفوی را پس از براندازی سلسله آق قویونلو‌ها بنیانگذاری کرد. به طور کلی به ارتش ایران در …