دانلود کتاب قانون توانگری

نام نویسنده:کاترین پاندر - مترجم : گیتی خوشدل
زبان:پارسی
تعداد صفحه:349
قالب:PDF
حجم:3.09 MB
دانلود کتاب قانون توانگری

دانلود کتاب قانون توانگری «قانون خلاقیت این است که به جای این که آرزوهای دیرین خود را با این بهانه که رویاهایی محال هستند سرکوب کنید، به طرزی سازنده به آن ها بنگرید. یعنی بدانید که آرزوهای راستین شما چیستند، و آن گاه از آرزوهایتان فهرستی تهیه کنید. به طور منظم به سراغ آن ها […]