دانلود کتاب فیشینگ چیست؟

نام نویسنده:محمد علی مجرب
زبان:پارسی
تعداد صفحه:32
قالب:PDF
حجم:633 KB
دانلود کتاب فیشینگ چیست؟

هر روزه دزدان اینترنتی راه های جدیدی را برای بدست آوردن هویت شخصی افراد و دست یابی به اطلاعات شخصی آنها به کار می برند. یکی از رو شهایی که اخیرا بسیار مورد توجه آنها قرار گرفته و البته کمی هم پیچیده می باشد، فیشینگ نام دارد. حملات موسوم به فیشینگ به آن دسته از …