دانلود کتاب فلسفه های معاصر

نام نویسنده:علی ترابی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:163
قالب:PDF
حجم:2.06 MB
دانلود کتاب فلسفه های معاصر

جهان امروز شاهد تاثیرات شگرف ایدئولوژی های مختلف در سیر و تحول اجتماعات است و مکاتب فلسفی مختلف در زمینۀ همین تحول و تکامل نقش اساسی دارند . بطور کلی نظامهای اجتماعی در کشورهای جهان معاصر تابع ایدئولوژی خاص آنها بوده و شناخت اندیشه ها و باصطلاح فلسفه ملتها ، برای ایجاد زندگی مسالمت آمیز […]