دانلود کتاب سیر حکمت در اروپا

نام نویسنده:محمدعلی فروغی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:849
قالب:PDF
حجم:18.62 MB
دانلود کتاب سیر حکمت در اروپا

کتاب سیر حکمت در اروپا نخستین اثر دقیق و منظم از فلسفه غرب در ایران است. کتاب سیر حکمت در اروپا در واقع شامل سه جلد و یک ضمیمه‌ است. بخش ضمیمه کتاب نیز ترجمه رساله دکارت به نام گفتار در روش راه بردن عقل را شامل می‌شود. مختصراً می‌توان گفت که دکارت در این […]