دانلود پایان نامه ولتاژ DC فشار قوی

زبان : پارسی
تعداد صفحه : 82
قالب : doc
حجم : 3.778 MB
دانلود پایان نامه ولتاژ DC فشار قوی

ولتاژ DC فشار قوی   مقدمه   امروزه ولتاژ DC فشار قوی برای انتقال حجم زیادی از قدرت بکار گرفته می شود زیرا نسبت به سیستم انتقال AC رایج ، دارای مزایای زیر است : الف ) فقط ظرفیت گرمایی خط و تجهیزات آن بر حد پایداری حاکمند . ب ) هزینه انتقال کمتر است […]