دانلود کتاب فال ماهها

زبان:پارسی
تعداد صفحه:119
قالب:PDF
حجم:1.14 MB
دانلود کتاب فال ماهها

دانلود کتاب فال ماهها – واقعیت فال چیست؟ می توان فال را اینطور تعریف کرد که فال روشی برای شناخت آینده است . نهیبی به آینده زدن و آگاهی پیدا کردن از آنچه قرار است رخ بدهدو یا رخ ندهد. اما آیا میتوان از آینده خبری آورد؟ آیا آینده را میتوان بیان کرد؟ ون عموما برای […]