دانلود کتاب فارسی عمومی

نام نویسنده:دانشگاه پیام نور
زبان:پارسی
تعداد صفحه:326
قالب:PDF
حجم:13 MB
دانلود کتاب فارسی عمومی

دانلود کتاب فارسی عمومی – این کتاب برای سه واحد درسی فارسی عمومی تدوین شده است . در اصل حاوی نمونه هایی از نظم و نثر کهن و معاصر فارسی است . در انتخاب نمونه ها جنبه ی آموزشی و تاریخی و ادبی بیشتر مد نظر بوده است . موضوع ها تا حدی گوناگون است […]