دانلود کتاب علم پیشین الهی و اختیار انسان

نام نویسنده:عزیزالله فیاض صابری - محمد رضایی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:23
قالب:PDF
حجم:498 KB
دانلود کتاب علم پیشین الهی و اختیار انسان

نوشتار حاضر جهت تبیین سازگاری یا ناسازگاری علم پیشین الهی و اختیار انسان در دو حوزه ی فلسفه و کلام اسلامی و غرب تدوین یافته است . در این راستا سعی بر آن بوده است ابتدا به تدوین برهان حاکی از ناسازگاری علم پیشین خداوند و اختیار انسان با لحاظ ویژگی های لازم برای علم […]