دانلود کتاب خودآموز زبان فرانسه

نام نویسنده:سمیر تورگانی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:13
قالب:PDF
حجم:1.06 MB
دانلود کتاب خودآموز زبان فرانسه

در کشور ما از دیرباز زبان فرانسه آموزش داده می شده و در دوره قاجار به عنوان زبان دوم بعد از فارسی بکار می رفته است ، با اعزام دانشجویان به کشور فرانسه برای تحصیل در رشته های مختلف در زمان …