دانلود کتاب جبر برداری

نام نویسنده:پ.گوسیاتنیکوف - س.رزنی چنکو
مترجم:پرویز شهریاری - ابراهیم عادل
زبان:پارسی
تعداد صفحه:402
قالب:PDF
حجم:8.71 MB
دانلود کتاب جبر برداری

کتاب جبر برداری بر اساس تجربۀ سالها تدریس در انستیتوی فیزیک و تکنولوژی دانشگاه مسکو در زمینۀ جبر برداری نوشته شده است و با برنامۀ درسی دانشکده های فیزیک و ریاضی دانشگاه ها و دانشکده های مهندسی و تربیت معلم تطبیق می کند . کتاب به تفصیل دربارۀ روش های گوناگون از بردارها در حل […]