دانلود کتاب نمایشنامه پریا

نام نویسنده:نوید قاسمی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:21
قالب:PDF
حجم:116 KB
دانلود کتاب نمایشنامه پریا

صحنه سیاه – افق در دور و شبحی از یک شهر – آویزهایی از زنجیر و فانوس هایی خاموش – صدای باد – موسیقی – صدای آشنای احمد شاملو می خواند.

صدای قصه گو :
یکی بود، یکی نبود، زیر گنبد کبود، لخت و عور تنگ غروب ، سه تا پری …