دانلود کتاب شیوه تعلیم و تربیت فرزندان

نام نویسنده:شهربانو کوپال
زبان:پارسی
تعداد صفحه:71
قالب:PDF
حجم:812 KB
دانلود کتاب شیوه تعلیم و تربیت فرزندان

تربیت مهمترین مسئولیت پدر و مادر نسبت به فرزند است. آینده ی کودک در گرو رفتار صحیح والدین و نشان دادن عکس العملهای مناسب در موقعیتهای خاص است. در عین حساس بودن تربیت صحیح، با عمل به چند نکته می توان با موفقیت بدان رسید.  ما به عنوان والدین موفق باید فرزندانمان را به گونه […]