دانلود کتاب جغرافیا سال سوم راهنمایی

نام نویسنده:آموزش و پرورش
زبان:پارسی
تعداد صفحه:108
قالب:PDF
حجم:3.79 MB
دانلود کتاب جغرافیا سال سوم راهنمایی

از سالهای گذشته کتاب درسی جغرافیا با شما همراه شده و مطالبی را به شما آموخته است . در کتاب جغرافیای سال اول، با کشور عزیزمان ایران، موقعیت آن در منطقه خاورمیانه، نواحی مختلف آب و هوایی آن و چگونگی زندگی و کار مردم در مناطق مختلف آن، آشنا شدید و دیدید که ایران از […]